februari 2020.

Artikel 1 - Definities TienerDagHB

 1. Aanbieder: iedereen die aanwezig is tijdens de TienerDagHB en een lezing, presentatie, workshop en/ of inloopactiviteit verzorgt voor de bezoekers. Dit gebeurt bijvoorbeeld uit naam van een eigen praktijk, een werkgever, een webshop of als privé-persoon, maar uitdrukkelijk niet uit naam van de TienerDagHB.
 2. Aanbod van aanbieder: inloopactiviteit, lezing, presentatie en/ of workshop.
 3. Bezoeker: iedereen die aanwezig is tijdens de TienerDagHB en geen bijdrage levert aan het aangeboden programma en/ of de organisatie van de dag. Wel of geen entreegeld betalen speelt hierin geen rol. Kinderen van aanbieders en medewerkers van de locaties vallen hier ook onder en dienen ook vooraf te worden aangemeld.
 4. Deelnemer: iedereen die meedoet aan een workshop en/ of een inloopactiviteit.
 5. Inloopactiviteit: Een vrijblijvende mogelijkheid om deel te nemen aan een activiteit, informatiemoment of kennismaking op een eigen te bepalen tijdstip, tijdens de TienerDagHB.
 6. Lezing: Een bijeenkomst, tijdens TienerDagHB, waar vooraf voor kan worden aangemeld. Tijdens deze bijeenkomst wordt er een programma aangeboden door een aanbieder.
 7. Lokaal: een leslokaal of een andere ruimte binnen het gebouw/ de locatie waar de TienerDagHB wordt georganiseerd.
 8. Locatie: het gebouw of de locatie waar de TienerDagHB georganiseerd wordt.
 9. Organisator(-en): Marjolijn Peters en/ of Nina Frerichs.
 10. Overmacht: Situaties die niet voorzien kunnen worden, denk bijvoorbeeld aan technische storingen, ziekte, persoonlijke omstandigheden, auto-pech of weersomstandigheden.
 11. Pagina: als er in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'de betreffende pagina', dan wordt bedoeld de pagina met daarop het programma van de betreffende TienerDagHB.
 12. Presentatie: Een bijeenkomst, tijdens TienerDagHB, waar vooraf voor kan worden aangemeld. Tijdens deze bijeenkomst wordt er een programma aangeboden door een aanbieder.
 13. Programma SpeelDagHB: Het geheel van de inloopactiviteiten, lezingen, presentaties en/ of workshops zoals dat tijdens de betreffende TienerDagHB wordt aangeboden.
 14. Sponsor of hoofdsponsor: zowel organisaties als particulieren kunnen ervoor kiezen om TienerDagHB te ondersteunen bij het aanbieden van één of meerdere edities van een TienerDagHB.
 15. TienerDagHB: De dag zoals deze wordt beschreven op www.tienerdaghb.nl.
 16. Team en teamleden: Tijdens de TienerDagHB zijn er, afhankelijk van de locatie, een aantal vrijwilligers aanwezig. Deze vrijwilligers, de teamleden, vormen samen met de organisatoren het team van de betreffende TienerDagHB.
 17. Toegangskaarten/ toegangsbewijs: Tijdens iedere TienerDagHB ligt er een lijst 'voorafaangemeld en vooruitbetaald' bij de kassa. Er wordt niet gewerkt met toegangskaarten.
 18. Vooraanmelding: Voorafgaand aan iedere TienerDagHB is er de mogelijkheid om je te registreren/ aan te melden als bezoeker. Dit gebeurt via het aanmeldformulier. Alle aanmeldingen die in ons systeem worden verwerkt worden tijdens de TienerDagHB bewaard voor degenen die zich hebben aangemeld. Later arriveren is dus mogelijk.
 19. Vooruitbetalen: Iedere bezoeker die zich vooraf aanmeldt kiest voor 'betalen via iDeal'. Daarna worden de aanmeldgegevens opgeslagen en wordt de aanmelding bevestigd.
 20. Workshop: Een bijeenkomst, tijdens TienerDagHB, waarvoor vooraf kan worden aangemeld. Tijdens deze bijeenkomst wordt er een programma aangeboden door een aanbieder.

Artikel 2 - Registratie van persoonlijke gegevens

 1. Iedere TienerDagHB kan worden bezocht zonder registratie van persoonlijke gegevens. In dat geval kiest de bezoeker ervoor de toegangskaarten bij de kassa te kopen. Daarbij dient de bezoeker zich te realiseren dat de kaarten bij de kassa uitverkocht kunnen raken. Een vroege aankomsttijd is in dit geval aan te raden.
 2. De persoonlijke gegevens die worden verstrekt tijdens de vooraanmelding, worden voor de vooraanmelding gebruikt en zullen niet worden doorverkocht.
 3. In geval van aanmelding voor een lezing, presentatie en/ of workshop zal, indien nodig voor het voorbereiden van het programma, één van de organisatoren alleen de voor- en achternaam van de deelnemers verstrekken aan de betrokken aanbieder.
 4. Tijdens de vooraanmelding kan de bezoeker ervoor kiezen om zijn of haar emailadres te registreren voor toezending van de nieuwsbrief en/ of de enquête met betrekking tot de bezochte TienerDagHB. Emailadressen worden alleen gebruikt voor toezending van informatie over de vooraanmelding, wijzigingen in de aanmelding en indien aangegeven de nieuwsbrief en/ of de enquête.
 5. Tijdens de TienerDagHB kan er worden geturfd hoeveel personen de TienerDagHB bezoeken.

Artikel 3 - Bezoek aan TienerDagHB

Lid 3.1 - Bezoekers TienerDagHB

 1. Tieners mogen de TienerDagHB bezoeken zonder begeleiding van een volwassene, mits er reden is om aan te nemen dat er begeleiding door een volwassene gewenst is. In dat geval komen tiener en volwassene samen.
 2. Het programma van de TienerDagHB richt zich op kinderen met een denkniveau van groep 7/8 PO en klas 1/2 VO. Ook voor hun ouders is er een programma. Zowel tieners als ouders betalen entree.
 3. Tieners zijn er zelf verantwoordelijk voor dat het bezoek aan de TienerDagHB ordelijk verloopt. Denk bijvoorbeeld aan: rustig door de gangen lopen, afblijven van spullen die niet van jou zijn, andere bezoekers in hun waarde laten en stil zijn in de stilteruimte. Als er reden is om aan te nemen dat de tiener hierbij begeleiding nodig heeft, dan komt de tiener samen met een volwassene die deze verantwoording op zich neemt.
 4. Bent u geen ouder van een HBtiener, maar wel geïnteresseerd in het programma? Dan bent u van harte welkom, u betaalt entree en eventuele kosten voor workshops.
 5. Een situatie waarin overlast of een ongewenste situatie wordt ervaren van andere bezoekers en/ of aanwezige aanbieders en/ of personeel van de locatie wordt gemeld bij één van de organisatoren van de TienerDagHB.

Lid 3.1.2 - Deelname aan het programma van TienerDagHB.

 1. Iedere TienerDagHB bestaat uit een mix van chillen, workhsops en lezingen/ presentaties.
 2. Het is niet verplicht om vooraf aan te melden voor een lezing, presentatie en/ of workshop.
 3. De bezoeker dient zich te realiseren dat de meeste lezingen, presentaties en workshops tijdens de vooraanmelding volgepland raken. Kans op deelname bij 'melden bij de deur' is dus zeer gering.
 4. De bezoeker kan geen rechten ontlenen aan zijn of haar aanmelding voor de TienerDagHB.
 5. De bezoeker kan geen rechten ontlenen aan een vooraanmelding voor een lezing, presentatie en/ of workshop.
 6. De bezoeker kan geen rechten ontlenen aan het op de website per TienerDagHB genoemde programma.

Lid 3.1.3 - Catering TienerDagHB.

 1. Gepoogd wordt om tijdens iedere TienerDagHB een lunchaanbod te hebben voor bezoekers.
 2. Waar mogelijk wordt er rekening gehouden met allergieën.
 3. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor het aanbod dat door derden wordt aangeboden tijdens de TienerDagHB.
 4. In geval van vooraf bestelde en betaalde lunch, bij aanmelding, wordt deze beschikbaar gesteld bij de kassa van TienerDagHB of wordt aldaar bekend gemaakt waar deze lunch kan worden verkregen.

Artikel 4 - Toegangskaarten en betaling entree

 1. Per TienerDagHB is er een maximaal aantal toegestane bezoekers. Dit aantal wordt vermeld op de betreffende pagina over de TienerDagHB.
 2. In het geval van een TienerDagHB is er altijd een aantal kaarten beschikbaar voor verkoop bij de kassa.
 3. Het grootste deel van de toegangskaarten van de TienerDagHB wordt online beschikbaar gesteld, voor de vooraanmelding.
 4. De vooraanmelding sluit één week voor de betreffende TienerDagHB. Deze datum wordt genoemd op de pagina over de TienerDagHB.
 5. Uit de vooraanmelding resterende toegangskaarten voor een TienerDagHB worden gevoegd bij de toegangskaarten die bedoeld zijn om tijdens de TienerDagHB bij de kassa te worden verkocht.
 6. Er is geen sprake van gegarandeerde toegang voor bezoekers die kaarten bij de kassa van de TienerDagHB willen kopen.
 7. Vooraf aanmelden voor een TienerDagHB kan alleen via de betreffende link op de website.
 8. Zodra de vooraanmelding gesloten is, is het niet langer mogelijk om geregistreerde gegevens te wijzigen of alsnog betalingen te doen.
 9. Na de betaling via iDeal wordt er automatisch een email verstuurd met geregistreerde gegevens.
 10. Bezoekers controleren de ontvangst van de bevestigingsmail. Het kan nodig zijn om de spambox te controleren. Indien de bevestigingsmail niet is ontvangen neemt de bezoeker contact op met één van de organisatoren van TienerDagHB.
 11. Bevestigde aanmeldingen en bijbehorende toegangskaarten, voor TienerDagHB, worden de hele dag bewaard, bezoekers kunnen dus hun eigen aankomsttijd kiezen. Waarbij dient te worden opgemerkt, dat er een maximaal aantal toegestane bezoekers is dat tegelijkertijd op de locatie in het gebouw aanwezig mag zijn. Zodra dit aantal bereikt is, zal bezoekers die later arriveren gevraagd worden om buiten te wachten tot er binnen weer ruimte is voor nieuwe bezoekers. Het is vooraf niet bekend wanneer reeds aanwezige bezoekers TienerDagHB weer verlaten.
 12. Er is geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van vooruitbetaalde bedragen.
 13. Toegangskaarten worden op naam gereserveerd en betaald. Alleen in overleg met één van de organisatoren mogen kaarten worden doorverkocht aan derden.

Artikel 5 - Website, social media en beeldmateriaal

Lid 5.1 - Pers.

 1. Iedere journalist en/ of fotograaf die een TienerDagHB wil bezoeken om hierover te publiceren meldt zich vooraf bij één van de organisatoren. Voorafgaand aan de dag kan dit via de contactgegevens, Tijdens de TienerDagHB kan dit via de kassa.
 2. De organisatoren bepalen de randvoorwaarden waaronder een journalist en/ of fotograaf kan werken. 
 3. Iedere journalist en fotograaf respecteert de privacy van alle personen die zij tijdens de TienerDagHB ontmoeten. Er wordt alleen gewerkt met en na toestemming van de personen die geïnterviewd zijn en/ of werden vastgelegd op beeldmateriaal. Deze toestemming is woordelijk gegeven door de betrokken personen.
 4. De organisatoren krijgen een exemplaar van de uiting zoals deze door de journalist en/ of fotograaf is gedaan. Dat wil zeggen een digitale of papieren versie van bijvoorbeeld het interview, het artikel of het beeldmateriaal.

Lid 5.2 - Het maken van beeldmateriaal door bezoekers.

 1. Respecteer elkaars privacy.
 2. Vraag de ander of hij/ zij het erg vindt om bij jou op de foto te komen of kies ervoor om de foto's zoveel mogelijk alleen van het eigen gezelschap te maken.
 3. Deel op internet of via andere kanalen alleen foto's waarvan zeker is dat iedereen die herkenbaar in beeld is hiermee akkoord is.
 4. Foto's waarop andere personen op de rug gefotografeerd zijn, mogen worden gepubliceerd.

Lid 5.3 - Gebruik van beeldmateriaal door organisatoren TienerDagHB.

 1. De organisatoren van TienerDagHB zullen foto's maken die gebruikt worden om een beeld te schetsen van de TienerDagHB. Deze foto's kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt op de website, op social media en in persberichten. We zullen altijd om toestemming vragen.
 2. Als er een foto wordt gebruikt waarvan de betrokken personen later toch liever niet willen dat deze wordt gebruikt, neem dan contact op met één van de organisatoren. De foto wordt dan verwijderd van de plek waar deze werd gebruikt.
 3. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor het verder verspreid raken van online gebruikte of digitaal gedeelde foto's.

Artikel 6 - Aanbieders

 1. In geval van specifieke wensen, bijvoorbeeld met betrekking tot het lokaal, neemt de aanbieder contact op met één van de organisatoren. Waar mogelijk wordt er rekening gehouden met deze wensen.
 2. Het lokaal wordt achtergelaten zoals het werd aangetroffen. Denk bijvoorbeeld aan: tafels en stoelen weer op hun plek, bezemschoon, ramen en deuren gesloten, verlichting uit, prullenbak leeg.
 3. Een bijdrage in de huur wordt betaald door alle aanbieders die materiaal bij zich hebben dat is bestemd voor de verkoop of op enige andere manier tot doel hebben om omzet te draaien. Het bedrag staat op de webpagina 'Voor aanbieders'.
 4. Indien een aanbieder materiaalkosten maakt, dan kunnen alleen deze materiaalkosten worden doorberekend aan de bezoekers. De aanbieder geeft vooraf een inschatting van de kosten door aan één van de organisatoren, zodat dit bedrag op de betreffende pagina van de TienerDagHB genoemd kan worden.
 5. TienerDagHB werkt op basis van vooruitbetaling, ook voor de workshops. De vooruitontvangen bedragen voor workshops worden in de week voor de TienerDagHB overgemaakt aan de aanbieders.
 6. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het afrekenen met de bezoekers die bij hen 'aan de deur' iets willen aanschaffen of meedoen met een workshop.
 7. Een aanbieder die met een aanbod naar een TienerDagHB komt, wordt op de betreffende webpagina genoemd als onderdeel van het programma. Indien van toepassing wordt er, in de beschrijving van het aanbod, een link naar de startpagina van de aanbieder geplaatst. Hetzelfde geldt voor het logo.
 8. Aanbieders die een aanbod verzorgen tijdens een TienerDagHB worden genoemd op Facebook en Twitter.
 9. Aanbieders kunnen ervoor kiezen sponsor te worden.

Artikel 7 - Sponsors

 1. De organisatoren behouden zich het recht voor om een aanbod tot sponsoring te weigeren. Een acceptatie of weigering zal altijd via email bekend gemaakt worden aan degene die aanbiedt om sponsor te worden. Dit kan zonder opgaaf van redenen gebeuren.
 2. Bij aanmelding als sponsor wordt door de organisatoren altijd gekeken naar de passendheid, bij het doel en de opzet van de TienerDagHB, van het aanbod.
 3. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdsponsors en sponsors. Een uitéénzetting van de verschillen kan worden ingezien op de webpagina 'sponsor worden' of worden aangevraagd bij de organisatoren.

Artikel 8 - Over de locaties

 1. Iedereen die aanwezig is tijdens de TienerDagHB gedraagt zich in en om de locatie als gast van de locatie. Er wordt met respect omgegaan met de locatie en alle in en rondom het gebouw aanwezige materialen en voorzieningen.
 2. De locaties en hun medewerkers zijn uitdrukkelijk niet degenen die benaderd moeten worden met vragen over de TienerDagHB. Deze vragen dienen aan één van de organisatoren te worden gesteld. Dit kan via de contactgegevens op de website en tijdens de dag in persoon.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en veiligheid

TienerDagHB, Marjolijn Peters, Nina Frerichs en de teamleden zijn op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de door aanbieders en/ of bezoekers meegebrachte materialen en/ of tijdens de TienerDagHB ontstane immateriële en/ of materiële schade.

 1. Aanbieders zijn verantwoordelijk voor de door henzelf meegebrachte materialen, de door hen gegeven adviezen en/ of ondersteuning en het lokaal waar zij tijdens de TienerDagHB gebruik van mogen maken.
 2. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de door henzelf meegebrachte materialen, de gevraagde tips, adviezen en ondersteuning, hun fysieke en mentale gezondheid. Als een ouder/ volwassene mee is gekomen om een kind te begeleiden, omdat zelfstandig bezoek niet mogelijk is, dan draagt deze persoon de verantwoording ook voor de kinderen met wie zij samen TienerDagHB bezoeken.
 3. Aanbieders en bezoekers melden schade die ontstaat tijdens de TienerDagHB direct bij de organisatoren. De veroorzaker van de schade en de gedupeerde zijn beiden aanwezig bij dit moment. De schade wordt vergoed door degene die de schade veroorzaakte.
 4. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor uitingen in de pers en/ of door de pers.
 5. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor het door derden ongeoorloofde gebruik van beeldmateriaal dat werd gemaakt tijdens een TienerDagHB.
 6. De organisatoren hebben voor iedere TienerDagHB een vergunning.
 7. Nina Frerichs is BHV'er (eerste hulp, brand en veiligheid).

Artikel 10 - Acceptatie van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden geacht te zijn geaccepteerd:

 1. op het moment dat een bezoeker zich aanmeldt via het registratieformulier en aanvinkt dat deze voorwaarden geaccepteerd zijn of
 2. op het moment dat een aanbieder bij de organisatoren aangeeft een programma onderdeel te willen aanbieden tijdens een TienerDagHB en dit programma daadwerkelijk wordt aangeboden voor plaatsing op de website of
 3. op het moment dat een sponsor aangeeft te willen sponsoren en het geld overschrijft naar TienerDagHB in de persoon van Marjolijn Peters.

Artikel 11 - Omstandigheden niet omschreven

Voor die omstandigheden en/ of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn omschreven wordt een passende oplossing gevonden door de organistoren van de TienerDagHB. De gevonden oplossing zal in de geest liggen van deze algemene voorwaarden.

Coach, begeleider familieopstellingen en opstellingen rondom trauma. WOWcoaching & opstellingen

PR, Social media en reclame op maat bij PR door Nina

Marjolijn Peters
(aanmelden & programma)
marjolijn [at] speeldaghb.nl
marjolijn [at] tienerdaghb.nl
WOWcoaching.nl

Nina Frerichs
(PR & sponsoring)
nina [at] speeldaghb.nl
nina [at] tienerdaghb.nl
PRdoorNina.nl